Project Informatie Platform

Voor iedereen die werkt in of aan de openbare ruimte in Amsterdam kan onderstaand overzicht een hulpmiddel zijn. Er zullen ongetwijfeld zaken ontbreken en wij willen u uitnodigen om deze site uit te breiden of aan te passen. Geef uw reactie, opmerkingen of aanvullingen door via: info@ktl.nl.

Actueel

Aanbestedingswet
Aanbestedingsnetwerk voor de overheid
BLVC (Bereikbaarheid Leefbaarheid Veiligheid Communicatie)
BLVC, Leidraad schrijven (PDF, Nadere Regels WIOR, zie Bijlage 2 voor richtlijnen schrijven BLVC-documenten)
Breekverboden
Bouwaansluitingen
Coördinatiestelsel
Coördinatiestelsel, alle overleggen
Coördinatiestelsel, kaders en richtlijnen (o.a. Amsterdamse en landelijke regelgeving)
CVC (Centrale Verkeers Commissie – indien nodig)
Evenementenprogramma
GPKL (Gemeentelijk Platform Kabels & Leidingen)
Hoofdverkeersnetten in Amsterdam
Klic-melding / Graaf-melding
KLO (Kabels en Leidingenoverleg)
MOOR (Meldpunt Opbreking Openbare Ruimte)
Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wabo) (zie ook)
Plaberum (Plan- en Besluitvormingsproces Ruimtelijke Maatregelen)
Regelgevingsregister Amsterdam, Thema Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer
TAVGA (Technisch ambtelijk vooroverleg geluidshinder)
Telecommunicatiewet
Tijdelijke verkeersmaatregelen (Ontheffing RVV en TVM aanvragen)
Vergunning Wet Lokaal Spoor
Vergunningsplichtige activiteiten – overzicht
WIBON (Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en netwerken)
WIOR (Werken in de Openbare Ruimte)
WIOR vergunning aanvragen
WWU (Werkgroep Werk in Uitvoering)

Kwaliteit in de aanleg van de Openbare Ruimte

Handboek Inrichting Openbare Ruimte
Puccini methode (PDF, Handboek Rood)

Kwaliteit in tijdelijke verkeersmaatregelen (tijdens de uitvoering van projecten)

APV 2008 (Algemene Plaatselijk Verordening)
Bereikbaar Amsterdam
Zo werken wij in Amsterdam (Op Straat)

Maatschappelijke Organisaties (die raakvlak hebben met de Openbare Ruimte)

Cliëntenbelang Amsterdam (o.a. voormalig Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam)
Egis Parking Services (controle op betaald straatparkeren in Amsterdam)
Garagediensten van GGD en Brandweer (minimale standaard voorwaarden)
PCH (Parkeer Combinatie Holland)
Projectbureau Toegankelijkheid Kennis- en adviescentrum

Toezicht & Handhaving in Amsterdam

Alle partners van het Coördinatiestelsel (Gemeentelijke Diensten en Bedrijven, Stadsdelen, GVB, Waternet, Telecombedrijven, Kabel- en leidingbeheerders)
Havenbedrijf Amsterdam
Inspectie SZW
VGA verzekeringen

Standaard RAW bepalingen 2015

Groen in Amsterdam: beleid en parken